Strefa płatnego parkowania

Informujemy naszych Gości, że w Międzywodziu w sezonie tj. od dnia 15 czerwca do dnia 15 września funkcjonuje strefa płatnego parkowania. Płatności za parkowanie dokonuje się w parkomatach monetami.
A bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą - czytelnie.
Strefa Płatnego Parkowania jest czytelnie oznakowana i skrupulatnie pilnowana przez pracowników obsługujących system, więc mandaty zwane 'opłatami dodatkowymi' są skutecznie wręczane kierowcom parkującym bez ważnego biletu.

Parkowanie jest płatne w dni powszednie od godziny 8.00 do 20.00. Wyłączone są z opłat dni ustawowo wolne od pracy.

Cennik parkowania 'na ulicy'

Wg uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie z 2018 roku

Lp. Opłata Cena
1. Pierwsza godzina parkowania 2,5 zł
2. Druga godzina parkowania 3 zł
3. Trzecia godzina parkowania 3,5 zł
4. Czwarta i każda następna godzina parkowania 2,5 zł
5. Bilet całodobowy 20 zł

Stan na dzień: wiosna 2018 rok

Parking hotelowy

Parkowanie na terenie hotelu, na hotelowym parkingu w sezonie letnim to koszt 50 złotych za dobę.
Hotel nie gwarantuje dostępności miejsc, miejsca parkingowe nie są numerowane.

Garaż hotelowy

Parkowanie w hotelowym garażu pod budynkiem  w sezonie letnim to koszt 60 złotych za dobę.
Hotel nie gwarantuje dostępności miejsc, miejsca parkingowe w garażu nie są numerowane.

Parkowanie poza miejscami wyznaczonymi

Parkowanie na terenie należącym do hotelu Juvena poza miejscami wyznaczonymi do parkowania - kosztuje 300 złotych za każdą rozpoczętą dobę parkowania. Parkowanie na podjeździe przy hotelu oraz na drogach dojazdowych do wejścia do hotelu kosztuje 700 złotych na dobę.

Parkowanie na drogach pożarowych jest zabronione. Pojazdy zaparkowane na drogach pożarowych na terenie należącym do hotelu Juvena będą zgłaszane Policji i usuwane na koszt właściciela.